ORBITA
AMATORSKA RADIOKOMUNIKACJA SATELITARNA

AUTOR - SP9GKM
SAT-LOG SP9GKM AMSAT Historia Parametry orbit Co nad głową lata? Jak zacząć? Dyplomy Linki VADEMECUM ARISS Aktualności SP na orbitach Eksperyment CIEŃ Powrót

AMSAT

AMSAT jest organizacją ogólnoświatową, zrzeszającą radioamatorów, którzy zainteresowani są budową niekomercyjnych satelitów, umieszczaniem ich na orbicie a potem komunikacją poprzez nie z innymi amatorami. Począwszy od swego założenia (blisko 40 lat temu), AMSAT w przeważającej mierze wykorzystywał pracę ochotników i środki pochodzące z darowizn, w celu projektowania i konstrukcji a przy wsparciu rządu i agencji kosmicznych umieścił z powodzeniem na orbicie Ziemi ponad dwa tuziny satelitów amatorskich.

AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation) został założony w roku 1969, w dystrykcie Columbia, USA, jako niekomercyjna organizacja o charakterze edukacyjnym, mająca na celu uczestnictwo radioamatorów w badaniach kosmicznych. AMSAT został powołany w celu kontynuacji wysiłków zapoczątkowanych w 1961 r. przez Projekt OSCAR - grupę z zachodniego wybrzeża USA, która zbudowała i wystrzeliła pierwsze satelity amatorskie.

OSCAR tłumaczy się jako Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio a termin ten służy do dziś jako oznaczenie większości satelitów amatorskich. OSCAR-1 wystrzelony został 12 grudnia 1961 r., zaledwie cztery lata po wystrzeleniu przez Rosjan pierwszego Sputnika. Następcą OSCARA-1 był wystrzelony sześć miesięcy później OSCAR-2. Obydwa te satelity zostały zbudowane dosłownie w suterenach i garażach zapaleńców. Zawierały stosunkowo prosty nadajnik - beacon, który zasilany był z jednorazowych baterii, o czasie życia ograniczonym do kilku tygodni. Zasada "zrób sam" z epoki wczesnych satelitów amatorskich żyje do dziś, ponieważ większość sprzętu i oprogramowania obecnie latających i bardzo zaawansowanych technicznie satelitów, powstaje dzięki wysiłkom ochotników i dobrowolnym dotacjom.

Oprócz oryginalnej, bardzo aktywnej organizacji w USA, nieformalnie nazywanej"AMSAT-NA" (AMSAT-North America), powstają na całym świecie podobne grupy, którym przyświecają te same cele. Wiele z tych grup również nosi nazwę AMSAT.

Dla przykładu, grupa AMSAT w Niemczech używa jako oficjalnej nazwy "AMSAT-DL"; podobnie w Wielkiej Brytanii istnieje "AMSAT-UK". Japoński odpowiednik nazywa się "JAMSAT" a brazylijski - "BRAMSAT". Każda z tych grup i wiele innych na całym świecie mają ten sam cel - promowanie działalności radioamatorskiej w kosmosie.

Pomimo, iż związki pomiędzy tymi grupami są nieformalne, ściśle między sobą współpracują. Dla przykładu, międzynarodowe zespoły AMSAT-u powoływane są do pomocy przy budowie sprzętu lub przy starcie i kontroli lotu wielu satelitów. Większość startów satelitów AMSAT odbywała się przy użyciu rakiet o przeznaczeniu cywilnym; satelity amatorskie traktowane były wyłącznie jako ładunek drugorzędny. Wczesne satelity AMSAT wynoszone były na orbitę podczas misji niosących satelity meteorologiczne. Od pewnego czasu jednakże obiekty AMSAT-u znajdują się na wielu rakietach niosących różne komercyjne, naukowe i nawigacyjne satelity z wielu krajów.

Oprócz budowy i umieszczania na orbicie satelitów, które umożliwiają operatorom przeprowadzanie doświadczeń z coraz to bardziej wymyślnymi sposobami łączności, AMSAT udziela pomocy wszystkim rządowym i komercyjnym agencjom kosmicznym w rozwijaniu nowych sposobów rozmieszczania obiektów na orbicie.

W późnych latach 80-tych ochotnicy AMSAT-u, współpracujący z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), opracowali unikalne urządzenie pozwalające na wykorzystanie wolnej przestrzeni w stopniu końcowym rakiety ARIANE 4. W roku 1990 konstrukcja ta została użyta do pomyślnego wystrzelenia bardzo małych amatorskich satelitów przeznaczonych do komunikacji cyfrowej nazywanych MICROSAT, wraz z dwoma dodatkowymi satelitami, również amatorskimi, chociaż nieco większych rozmiarów. Konstrukcja ta była odtąd używana przez ESA do wynoszenia na orbitę również innych, małych ładunków.

Przez ostatnie 25 lat organizacje AMSAT odegrały kluczową rolę w znacznym postępie wiedzy o kosmosie, oraz technologii kosmicznej komunikacji. Niewątpliwie, praca zapoczątkowana przez woluntariuszy AMSAT na całym świecie, będzie kontynuowana, dla osiągnięcia dalekosiężnych celów w przyszłości.


Do początku strony